Här kommer du hitta intressanta nyheter inom direkthandel…
Nya sidan tar form

Den nya sidan börjar nu ta form. Huvudinriktningen kommer att vara på direkthandeln inom LR Health & Beauty, samt initiativen för att utbilda och stödja nya konsulenter.